Kwa kusudi la kuboresha mazingira kwa wanafunzi wa Chuo cha Ufundi Arusha na kuongezaudahili wa wanafunzi wa kike, Chuo cha ufundi Arusha kinatarajia kujenga bweni la wasichana  ‘Girls Hostel’la ghorofa nne (multistorey building) ndani ya ‘campus’kuu ya Chuo. Mradi huu unatekelezwa kwa mwongozo wa‘FORCE ACCOUNT’kama ilivyoelekezwa na Serikali kuptia miongozo mbalimbali na kusimamiwa na kitengo cha kusimamia miradi cha Chuo cha Ufundi Arusha (ATC-Production and Consulting Bureau).

Hivyo Mkuu wa Chuo kwa kupitia kamati ya mradi wa Ujenzi-Chuo cha Ufundi Arusha anawatangazia wananchi wote wenye uwezo, sifa na uzoefu wa kufanya kazi tajwa hapo juu katika fani, sifa na masharti kama yaliyoahinishwa katika tangazo hili kuomba kazi katika fani zifuatazo:

 

bonya hapa   kusoma Tangazo.

 

The Arusha Technical College through the Government of Tanzania has received financing from the World Bank toward the cost of East Africa for Transformation and Regional

Integration Project (EASTRIP) and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, TRAINING AND COMMISSIONING, AND OF NEW EQUIPMENT FOR SURVEYING, MECHANICAL AND RENEWABLE ENERGY WORKSHOPS BD. No: TZ-ATC-222488-GO-RFB

click here  to view the advert

 

The Arusha Technical College (ATC) is a statutory body, Public Technical Institution which was established by the National Council for Technical Education (Arusha Technical College) Establishment Order, 2007, GN. No. 78 of 30th March 2007 and later in 2015 the Instrument which established it was revoked and replaced by the National Council for Technical Education (The Grant of Autonomous Status to the Arusha Technical College) Order, 2015 GN. No. 302 of 24th July, 2015. The College is mainly governed by the National Council for Technical Education (Autonomous Technical Institutions) Regulations, 2015 GN. No. 463 published on 23rd October, 2015. The College offers various Technical Education Training (TET), Vocational Education Training (VET) and Engineering Programmes.

 

Arusha Technical College is seeking to employ Procurement Officer II on contractual basis to assist implementation of the functions of Procurement Management Unit.

click here  to view the advert.