1.0     TITLE

TERMS OF REFERENCE FOR PROVISION OF CONSULTING SERVICES FOR REVIEW OF TECHNICAL DESIGN, PREPARATION OF BIDDING DOCUMENTS, ENGINEERING ESTIMATES AND SUPERVISION OF CONSTRUCTION OF 1.65MW HYDROPOWER PLANT AT KIKULETWA RENEWABLE ENERGY TRAINING AND RESEARCH CENTRE

 

1.1  OBJECTIFVES

 

1.1.1 General Objective

 

The general objective is to design; prepare drawings, engineering estimates, bidding documents, and supervise the construction of 1.65MW hydropower plant for use as a teaching facility for Kikuletwa renewable energy training and research centre.

 

click here  to view the advert

 

Kwa kusudi la kuboresha mazingira kwa wanafunzi wa Chuo cha Ufundi Arusha na kuongezaudahili wa wanafunzi wa kike, Chuo cha ufundi Arusha kinatarajia kujenga bweni la wasichana  ‘Girls Hostel’la ghorofa nne (multistorey building) ndani ya ‘campus’kuu ya Chuo. Mradi huu unatekelezwa kwa mwongozo wa‘FORCE ACCOUNT’kama ilivyoelekezwa na Serikali kuptia miongozo mbalimbali na kusimamiwa na kitengo cha kusimamia miradi cha Chuo cha Ufundi Arusha (ATC-Production and Consulting Bureau).

Hivyo Mkuu wa Chuo kwa kupitia kamati ya mradi wa Ujenzi-Chuo cha Ufundi Arusha anawatangazia wananchi wote wenye uwezo, sifa na uzoefu wa kufanya kazi tajwa hapo juu katika fani, sifa na masharti kama yaliyoahinishwa katika tangazo hili kuomba kazi katika fani zifuatazo:

 

bonya hapa   kusoma Tangazo.

 

The Arusha Technical College through the Government of Tanzania has received financing from the World Bank toward the cost of East Africa for Transformation and Regional

Integration Project (EASTRIP) and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, TRAINING AND COMMISSIONING, AND OF NEW EQUIPMENT FOR SURVEYING, MECHANICAL AND RENEWABLE ENERGY WORKSHOPS BD. No: TZ-ATC-222488-GO-RFB

click here  to view the advert