TANZANIA HIGHER LEARNING INSTITUTIONS TRADE UNION – THTU, WAS REGISTERED UNDER SECTION 48 (5) OF EMPLOYMENT AND LABOUR RELATIONS ACT, No. 6 of 2004 AND ISSUED UNDER SECTION 43 (2) OF THE LABOUR INSTITUTIONS ACT, No. 7 of 2004 DATED 12TH DAY OF DECEMBER, 2008, AT DAR ES SALAAM.                                                                                                                                                                   
Rocky A. Sabigoro (Mwenyekiti THTU-ATC)                                                                                                                          John P. Gunda (Katibu THTU-ATC)

 


MADHUMUNI YA THTU

Dhumuni kuu la THTU ni kusimamia kwa vitendo ushirikishwaji wa wafanyakazi mahali pa kazi. Madhumuni mengine ni pamoja na;
 1.Kutetea maslahi ya wafanyakazi
 2.Kujenga mahusiano mazuri miongoni mwa wafanyakazi na Menejimenti ili kuleta tija


USHIRIKISHWAJI.
Kuna aina zifuatazo za ushirikishwaji wa Wafanyakazi Chuo cha Ufundi Arusha;

1.Baraza la Wafanyakazi (Workers Council).
 Hili linaundwa na Chama cha THTU na Menejimenti ya Chuo. Lengo kuu la Baraza hili ni Kupitia Bajeti, sera na Mipango ya Maendeleo ya Chuo na kuishauri  Menejimenti namna bora ya kutekeleza.          
   
Wajumbe wa Baraza la Wafanyakazi                                                    
Mkutano wa Baraza la Wafanyakazi

 

 

Kaimu MwenyeKiti THTU Taifa (Dr. Emelia Mgozigwa) Katika Mkutano na Wajumbe wa Halmashauri ya THTU-ATC.

 

2.Majadiliano ya pamoja na kufunga Mkataba wa Hali Bora (Collective Bargaining Agreements).
     THTU inawakilisha wafanyakazi wote katika majadiliano ya pamoja na Menejimenti katika masuala yote yanayohusu maslahi,mahusiano na maendeleo ya wafanyakazi na Taasisi kwa ujumla. Katika kutekeleza hili THTU imeandaa Mkataba wa hali bora za wafanyakazi ambao utatekelezwa baada ya kuridhiwa na Baraza na kusainiwa na THTU, Menejimenti na Msajili wa Hazina.


3.Mikutano ya Kikatiba ya Wanachama
  THTU ina mikutano ya wanachama ya kikatiba, yenye lengo la kushirikisha wafanyakazi kuzungumza na kutoa maoni, ushauri na mapendekezo ya kutekeleza uboreshaji wa maslahi, mazingira ya kazi na mahusino mazuri kazini.


4.Shere za Wafanyakazi Mei Mosi
    THTU kwa Kushirikiana na chama mwenza cha Wafanyakazi cha Researchers, Academicians and Allied Workers Union- RAAWU, Huandaa kwa ushirikiano maazimisho ya sherehe za wafanyakazi za Mei Mosi.                             
Wafanyakazi wa ATC wakifurahia kwa pamoja
Sikukuu ya Wafanyakazi Duniani,
Mei Mosi 2017                                                                       Mmoja wa Wafanyakazi Hodari ATC 2017; PrayGod Lameck
                                                                                                           (Koti Jeusi), akifurahia Mei Mosi na Wafanyakazi wenzake

 


SHABAHA YA USHIRIKISHWAJI

 Shabaha za kimsingi za Ushirikishwaji ni kama ifuatavyo:-
  i. Kupunguza matumizi mabaya ya madaraka yanayotokana na utaratibu wa umilikaji wa njia kuu za uchumi.
  ii. Kujenga jamii isiyokuwa na matabaka na kumwezesha mfanyakazi kushiriki katika kutunga sera na mipango ya uchumi kitaifa
  iii. Kujenga jamii ambayo haina tabaka na kwamba umilikaji na uendeshaji wa njia kuu za uchumi ni wa pamoja.
  iv. Kuleta uhusiano na ushirikiano mwema mahali pa kazi kwa lengo la kuinua ufanisi wa kazi.
  v. Kudumisha demokrasia mahali pa kazi, viwandani, mashirika ambapo wafanyakazi wataweza kujadiliana pamoja.
  vi. Mambo muhimu katika demokrasia ni kama ifuatavyo
     • Uhuru na majadiliano.
     • Uhuru wa kufikia uamuzi
     • Utekelezaji wa pamoja wa maamuzi hayo (Binding to all).
     • Wafanyakazi wenyewe wataweza kuongeza juhudi na maarifa kazini, na pia watazidi moyo wa uvumbuzi, utundu, ubunifu katika utengenezaji wa vitu vipya.
  Viii. Wafanyakazi watakuwa tayari kukubali madaraka makubwa zaidi katika uendeshaji wa Taasisi.
  Ix Kupunguza migogoro mahali pa kazi.
  X Kuwawezesha wafanyakazi na Menejimenti kuwa na msimamo wa pamoja(mshikamamo) kuhusu masuala yanayohusu kazi na ustawi wa wafanyakazi.
  Xi Kuleta ufanisi na tija mahali pa kazi
  Xii Kuwawezesha kutumia vipaji vya wafanyakazi ipasavyo


Umuhimu wa Ushirikishwaji (Ushirikishwaji kupitia Agizo la Rais Na. 1 la 1970)
Kuwa na utawala bora mahali pa kazi kwa kutimiza misingi ifuatayo:-
   • Uwajibikaji
   • Uwazi
   • Utawala wa Sheria
   • Ushirikishwaji
   • Uwiano sawa
   • Mrejesho (haraka na chanya)
   • Ufanisi
   • Maafikano


Sheria zifuatazo zinaimarisha na zinalinda Dhana hii ya ushirikishwaji:-
   • Mkataba wa ILO wa Philadephia 1944
   • ILO convention No. 98 of 1948
   • Agiza la Rais Na. 1 la 1970
   • Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ibara ya 18 (Uhuru wa kutoa mawazo)
   • Sheria ya Majadiliano Katika Majadiliano Katika Utumishi wa Umma Na. 19 na Kanuni za 2005.
   • Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 za 2002 na Kanuni za 2003.
   • Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini Na. 6 ya2004
   • Sheria ya Taasisi za Kazi Na. 7 ya 2004.
   • Mikataba ya kuunda baraza
   • ILO Recommendation No. 129 of 1967 (communications within undertaking).
   • Equal Remuneration convention No. 100 of 1951

Heads Of Administrative Sections

 


#

Dr. Baraka Nyangi Kichonge
(Students’ Affairs )

#

Mr.Kelvin Oigen Sanga
(Internal Audit )

#

Mr. Praygod Lameck Muro
(Human Resources )

Mr. Joseph Alexious Mwendwa
(Planning  )

#

Mr.Augustino Robert Shayo
(Procurement )

#

Mr. Gasto John Leseiyo
(Principal Public Relations Officer)

Mr. Mathias Dominick Safari
(Legal )

Mr. Sadati Abdallah Bushagama
(Estate )

Mr. Mzee Makumulo
(Library)

Dr. Godson Epafra Mushi
(Health Center )

Mr.Raymond Walter David
(Transportation Section )

 


 


 


    Eng. Dr.Erick Mgaya
PhD (Electrical Power Engineering) (Czech Republic), MSc (Electrical Power Engineering) (Czech Republic), BSc in Electrical Engineering (Prague Czech Republic), MIET

 


Dr.Baraka Kichonge
PhD in Sustainable Energy Science and Engineering,MSc Production Eng (UDSM), Postgraduate Diploma in Mechanical Eng. (UDSM), Adv. Diploma in Mechanical Eng. (DIT), FTC in Automotive Eng. (TCA)
Dr.Fredrick Malembeka
PhD (Engineering)- Kyoto University- Japan, MSc. Water Resource Eng (UDSM), BSc. Civil & Water Resources Eng (UDSM).

 

Dr.Jaffary S Mwamza
PhD in Production Engineering (UDSM), MSc. Mechanical Engineering (State Technical University-Kursk-Russia), FTC in Mechanical Engineering (TCA) 

 


Dr.Peter .P. Mashingo
PhD in Energy Engineering (UDSM), Msc. Mechanical Eng. (Wroclaw Technical University-Poland), Adv. Diploma in Maintenance Management (Augsburg German), Conflict Management Course Pretoria South Africa, FTC in Automotive Engineering (NIT).

 

Dr.N.R. Mziray
PhD in Water Resources Eng (UDSM),Msc Irrigation and Water Magt (Wageningen, Netherlands), BSc. Agriculture (SUA) K.S Magembe B. Eng (Civil) (DIT), Dip in Tech. Ed (Kleruu), FTC in Civil Eng. (DIT), MIET.
D.P Mtavangu
MSc Highway Engineering (UDSM), PGD Transportation and Geotechnical Engineering (UDM). Adv. Diploma in Civil Eng.(DIT), Diploma in Tec Ed(DTC), Adv. Industrial Training (FGR), FTC Building and Civil Eng. (DTC).

.........under construction.......

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Upendo Trust Fund

The Fund was established voluntarily by the College staff in 2007, with the purpose of assisting needy staff and provides assistance to needy people outside the College. This is done through collecting donations aiming at solving one’s problems. The fund was inherited by the College following changes in operations and management occurred in 2009. This trust is mandated by the College to use the provided College perception of having a unit for provision of reasonable economical mutual assistance to needy staff members and those surrounding the College.

Improving Skills Training For Employment Program (ISTEP)

ISTEP is a five-year program funded by Global Affairs Canada. It builds on successes resulting from other EFE programs funded by Global Affairs Canada and managed by the Colleges and Institutes Canada in Tanzania, Mozambique and Senegal (2008-2013). ISTEP’s ultimate outcome is increased gainful employment, including self-employment, of graduates (m/f) from skills for employment programs. Among the benefits of the program to the College include development of the curricula for Pipe works, Oil and Gas Engineering program for NTA levels 4-6, technical skills assistance to staff, and equipments for running Pipe works oil and gas engineering program.

Consultative Stakeholders meeting for pre-technology ATC Instructor at attended short course training on program at ATC gas fitting at Camosun College

 Collaborations and Linkages

Collaborations and Linkages foster a global perspective and embody commitments to build bridges and networks with high quality institutions around the world. It is along this line that ATC collaborates with other national and international educational and development institutions and industries in the course of effectively and efficiently implementing its programmes. The major aim is for improving the quality of skilled technical graduates from ATC to meet labour market needs as well as enhancing quality and professionalism through outstanding academic programs.

Over the last seven (7) years, ATC has established linkages and collaboration with different partners aiming to bridge capacity and technological gaps. Collaboration and networking in academia assist partners in terms of sharing knowledge and resources in innovation, research and development activities. ATC’s primary areas of collaboration are sharing of resources, exchange of information, transfer of technology, and dissemination of knowledge.

Summary of Linkages and Collaborations To date

 

Colleges/Industries/Institutions

 

Areas of Cooperation

a) Tanzania Technical Education and Labour Market Support Programme (Italian Gvt) – TTELMS

1. Laboratory equipments for Electronics and Telecommunication Engineering programs.

2. Sensitization of female students to study science and technical subjects.

3. Establishment and supporting Industrial Liaison Office

b) Japanese International Cooperation Agency -JICA (Japan)

1. Academicians capacity building

2. Construction of irrigation infrastructure for the Civil and Irrigation Engineering programme

c) Education for Employment (EFE) – The Association of Canadian Community Colleges (ACCC)

1. Capacity building of academicians in teaching different programmes in minerals engineering in collaboration Canadian technical Colleges.

2. Establishing Lapidary and Jewellery Technology and Heavy Duty Equipment Technology programme at Technician Level (Ordinary Diploma)

d)Metsol AB’ – Sweden (establishing skills in metallurgy through MoU with the ministry)

1.Providing experts with skills and knowledge in metallurgy profession so as to participate in exploring and adding values to the iron-related products.

2. Curricula preparations, procuring equipments and machines to facilitate which will enable training provision and skills in training provision. 

e) PUM – Netherlands (toward a practical oriented education program for technicians)

1. Building relations with industries.

2. Capacity building for training practical technician programmes

f) Tanzania Atomic Energy Commission (TAEC)

1. The use of nuclear technology for human activities as well as power generation.

2. Research and Staff exchange

g) Tanga Cement Company Ltd

1. Research

2. Providing cement support for practical training and laboratory equipments for  materials testing

h) Vocational Education and Training Authority (VETA)

1. Cooperation in training for artisans

2. Cooperation in irrigation engineering training

i) Mbeya University of Science and Technology (MUST), National Institute of Transport (NIT),Karume Institute of Science and Technology (KIST)Nelson Mandela African Institute of Science and Technology (NMIST), Clemson University, USA

1. Research

2. Staff, students, and  curriculum exchange

j) Selian Agricultural Research Institute (SARI) 1. Cooperating in practical training for irrigation Engineering programme
k) Higher Education Students’ Loans Board (HESLB) Financing Post-graduate Studies for Academicians 
l) Association of Citizen Contractors of Tanzania (ACCT) Rehabilitation and transformation of the Masonry building into  a Professional Training Centre
m) Sault College (Canada), Politecnico di Milano (Italy), Camosun College (Canada), Tamale Polytechnic (Ghana), Sunyani

Polytechnic (Ghana), Oikos East Africa (Italy) and Clemson University (USA)

1. Research and establishment of new academic programmes.

2. Staff and students exchange

n) Kafue Gorge Regional Training Center (Zambia) Conduct training in rehabilitation of infrastructure and hydropower generation
o) Commonwealth Association of Technical Univesities and Polytechnics (CAPA)

1. Cooperation with technical institutions in Africa which are under Commowealth.

2. Staff and students exchange.

3. Research

The ATC Rector -Dr R. J. Masika is a CAPA Board  member

p) World Federation for Colleges and Polytechnics (WFCP)

1. Cooperation with technical institutions in in the world.

2. Staff and students exchange.

3. Research

The ATC Rector -Dr R. J. Masika is the Deputy Chairperson of the WFCP Board

q) Biomedical Engineering Technology Aid International (BETA, USA)

1. Joint Oriented Practical for Biomedical Engineering delivery programme.

2. Teaching and learning equipment for Electrical and Biomedical Engineering programme.

3. Scholarship for short term training for academicians

r) UNESCO-UNEVOC (Germany) ATC has been identified as a UNEVOC centre of excellence in the Country.The main aim of UNESCO-UNEVOC network is to improve Technical and Vocational Education and training through exchanging ideas and knowledge.
s) Toyota Tanzania Ltd.

1. Capacity building to staff and students  in automotive services, maintenance and repairs.

2. Training in state-of-the-art auto-technologies

t) TanzaniaEducation Authority (TEA) Construction of a Females’ Hostel with an accommodation capacity of 250 female students
u) Industry Programme Advisory Committee (PAC) Advice and training in provision of practical training. 
v) The Government of Austria(Kuhn) Design, supply and installation of equipment; and provision of capacity building services